Czym jest PV

Wideo uczestniczące (participatory video, PV) jest techniką z pogranicza filmu, animacji społecznej i badań w działaniu. Rola filmowca sprowadza się do facylitowania, czyli pomagania, a przekaz audiowizualny od początku do końca powstaje w ramach grupy z którą pracuje. Więcej...

jak to robią inniZapraszamy na film

GRUDNIOWA PREMIERA – Filmy warszawskich seniorów

Cotopaxi w „Pytaniu na śniadanie”!

PUBLIKACJA COTOPAXI!