Cykl "Późne debiuty"

Cykl przyczynia się do podniesienie aktywności społecznej seniorów i seniorek, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz zapobiega wykluczeniu cyfrowemu. W ramach działań organizujemy warsztaty filmowe, warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem wideo, bazujące na technice wideo uczestniczącego (participatory video, PV) oraz warsztaty montażowe.

Jedna ze ścieżek jest ściśle oparta na wymiarze filmowym - aktywizująca i przeciwdziałająca wykluczaniu cyfrowemu, druga skupiona jest na rozwoju indywidualnym i wsparciu psychospołecznym osób starszych. Praca nad filmami, oprócz oczywistych walorów autoekspresji i podnoszenia kompetencji cyfrowych, służy upodmiotowieniu grupy, budowaniu poczucia wzajemnych więzi i wspólnej reprezentacji.

Cykl był wielokrotnie wyróżniany jako doskonała forma pracy z osobami starszymi, m.in.:

  • zdobywca I nagrody i nagrody internautów III edycji Konkursu Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki pod patronatem Prezydenta RP,
  • wpis do Złotej Księgi Dobrych Praktyk Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • wpis do Srebrnej Książki dobrych praktyk Szwajcarskiego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
PREMIERY
6
FILMY
33
UCZESTNICY
165
GODZINY
420

EDYCJE "PÓŹNYCH DEBIUTÓW"

strzałka

Akademia 2.0

2017

„Późne debiuty: Akademia 2.0” jest szóstą odsłoną cyklu warsztatów filmowych, w trakcie których najstarsi mieszkańcy stolicy stają za kamerami i realizują autorskie etiudy filmowy. Model tej edycja projektu wyłonił się podczas konsultacji z seniorami i zawierał w sobie: warsztaty wideo uczestniczącego (I i II stopnia), warsztaty montażowe, indywidualne porady cyfrowe oraz nowość – warsztaty masterclass!. Podczas premiery w Kinie Muranów 4 grudnia 2017 zaprezentowano 6 filmów zrealizowanych przez 46 warszawskich seniorów i seniorki. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Partner: Staromiejski Dom Kultury, Centrum Społeczne PACA 40

strzałka

Zacisze

2016

Piąta edycja projektu miała wymiar lokalny i odbywała się pod hasłem: „Późne debiuty: Zacisze”. W warsztatach wzięło udział 10 seniorów z warszawskiego Targówku, pracowali w dwóch kilkuosobowych zespołach. Dzięki pomocy animatorów kultury, uczestnicy nauczyli się podstaw technicznych i poznali tajniki tworzenia filmu. Seniorzy i seniorki mieli całkowitą swobodę w realizacji swych produkcji, a efekty ich prac można było obejrzeć 10 grudnia 2016 w Domu Kultury Zacisze podczas premierowego pokazu 2 krótkometrażowych filmów. Projekt był współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

Partner: Dom Kultury „Zacisze”

strzałka

Akademia

2015

W ciągu trzech lata od pierwszej edycji Późnych debiutów, udało nam się zgromadzić kilkudziesięciu seniorów, którzy nie chcieli poprzestawać na stworzeniu jednego filmu. Dla wszystkich tych osób stworzyliśmy kolejną odsłonę Późnych debiutów – Akademię. Podnieśliśmy nieco poprzeczkę, dołączyliśmy w ramach warsztatów więcej ćwiczeń z zakresu obrazu, narracji filmowej oraz udoskonaliliśmy zdobyte wcześniej umiejętności. Po raz drugi spotkaliśmy się z seniorami-filmowcami na Targówku oraz w Śródmieściu. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wśród seniorów z kolejnych dzielnic, zaprosiliśmy nowych uczestników ze Śródmieścia oraz z Mokotowa. Wszyscy uczestnicy stworzyli łącznie aż 15 filmów, które były wyświetlone dla szerszej publiczności w Kinie Muranów podczas premiery 18 grudnia 2015 i pokazu specjalnego odbywającego się 3 dni później. Projekt był współfinansowany ze środków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Partnerzy: Staromiejski Dom Kultury, Ośrodek Nowolipie, Centrum Społeczne PACA 40, Służewski Dom Kultury, Wawerskie Centrum Kultury
Patronat: Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

strzałka

Seniorzy o sobie

2014

Trzeci projekt to spotkanie nowych uczestników oraz 25 wyjątkowych pomysłów na historie filmowe. Szansę na stworzenie własnych kilkuminutowych produkcji dostali mieszkańcy Pragi Południe oraz Śródmieścia. W trakcie nagrywania zdjęć w jednej z grup udowodniliśmy, że metoda, którą pracujemy, przynosi realne zmiany. Obecność kamery przyczyniła się do przyspieszenia decyzji administracyjnej w sprawie przyznania miejsca w domu spokojnej starości dla jednej z naszych uczestniczek. Potwierdziła to również premiera w kinie Muranów 16 grudnia 2014, która przyciągnęła rzesze warszawiaków zainteresowanych tym, co mówią seniorzy o sobie oraz o otaczającej ich przestrzeni społecznej. Projekt współfinansowany ze środków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Patronat: Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

strzałka

Targówek

2013-2014

Późne debiuty na Targówku to kontynuacja naszego projektu realizowanego rok wczeńśniej na Żoliborzu. Kolejna grupa kilkunastu seniorów poznawała tajniki pracy filmowej, a następnie w mniejszych grupach powstawały krótkie filmy dokumentalne. Do naszego zespołu dołączyli nowi facylitatorzy z profesjonalnym doświadczeniem w zakresie tworzenia filmów. Tematyka filmów wychodziła poza obszar problemów lokalnych – nasi uczestnicy odważnie podeszli do zagadnień choroby czy samotności. Seniorzy i seniorki zaprezentowali efekty kilkumiesięcznych prac w Kinie Świt, gdzie zostały pokazane 4 filmy: Bródno – tu zaczęła się Warszawa, Sernik dla bohatera, Kręcimy w Parku Bródnowskim oraz Wolny człowiek… Podczas premiery odbył się również pokaz filmu Historia jednego ujęcia, pokazującego „od kuchni” pracę seniorów i seniorek nad filmami. Projekt współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Partner: Dom Kultury ŚWIT
Patronat: Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

strzałka

Żoliborz (Rudawka i Zatrasie)

2012-2013

Projekt, który rozpoczęliśmy w grudniu 2012 roku na Żoliborzu to nasze pierwsze spotkanie z seniorami i seniorkami, a jednocześnie pierwszy projekt w Polsce gdzie osoby starsze dostały możliwość pracy za kamerą i stworzenia własnych wypowiedzi filmowych. Zaprosiliśmy osoby starsze do świata cyfrowych technologii. Duża część naszych uczestników i uczestniczek miała pierwszy raz do czynienia z kamerą czy aparatem. Gotowość do współpracy, otwartość na nowe oraz chęć tworzenia własnych filmów rekompensowała ewentualne braki techniczne. Projekt kończyła uroczysta premiera 4 filmów podczas Pikniku sąsiedzkiego na Żoliborzu (11 maja 2013), która stanowiła dla naszych przyjaciół-seniorów i ich bliskich wyjątkowe przeżycie. Projekt współfinansowany ze środków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz