Wideo uczestniczące w 5 krokach

KROK 1.

Wraz z partnerem dobrze znającym specyfikę lokalnej społeczności, czy inaczej wyodrębnionej grupy, dokonujemy wyboru uczestników. Aby wziąć udział w warsztatach trzeba przede wszystkim tego chcieć, mieć trochę wolnego czasu i silną motywację. Żadne inne predyspozycje bądź ich brak nie stanowią o doborze uczestników.

KROK 2.

Przez jakiś czas (z naszych doświadczeń wynika, że najlepiej gdy mamy na to 6 tygodni) uczestnicy biorą udział w warsztatach z podstaw pracy filmowca, zaczynając od omówienia gatunków filmowych, przez podstawy kadrowania, ujarzmiania dźwięku, pisania storyboardu a kończąc na praktycznych ćwiczeniach z kamerą.

Ponieważ założeniem wideo uczestniczącego jest swobodne kształtowanie przekazu przez uczestników, chcemy, aby zrealizowane obrazy pokazywały to, co jest im najbliższe. Nie narzucamy tematów o ile projekt nie zakłada wypowiedzi uczestników w konkretnej kwestii (np. ewaluacja działań danej instytucji względem jej klientów). Warsztaty mają na celu nie tylko dostarczyć potrzebnych umiejętności filmowych, ale przede wszystkim być areną wymiany poglądów, dzielenia się doświadczeniem i przygotowania własnych, zindywidualizowanych wypowiedzi.

KROK 3.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy podzieleni na grupy przystępują do nakręcenie własnego filmu, według wspólnie wypracowanego scenariusza.

Staramy się by z każdą grupą pracowali doświadczeni facylitatorzy – ich zadaniem jest przede wszystkim pomoc z zakresu techniki realizacji filmowej i wspieranie przebiegu procesów grupowych. Niemniej facylitatorzy tylko pomagają, a nie realizują pomysł grupy, to bardzo istotne. Każda grupa pracuje indywidualnie nad realizacją zdjęć.

KROK 4.

Grupy spotykają się w montażowni. Trzeba zadecydować które ujęcia są najlepsze i nadać ostateczny kształt ówcześnie tylko zapisanym pomysłom. Montaż filmowy to wiele godzin spędzonych przy komputerze, dbając o jakość obrazu, dźwięku, efektów i grafiki.

KROK 5.

Prezentacja szerszej publiczności. Filmy istnieją tylko wtedy, gdy ktoś może je zobaczyć. Zawsze organizujemy pokaz stworzonych filmów, by społeczność lokalna z której wywodzą się uczestnicy mogła obejrzeć efekty ich pracy. To świetny moment na przedyskutowanie w szerszym gronie podejmowanych w filmach problemów, uświadomienie ich powszechności i zapoczątkowanie poszukiwań rozwiązań. To także moment na uhonorowanie trudu twórców i celebrację inwencji artystycznej!