Warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem wideo - WRzWW Targówek

W ramach projektu odbywają się warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem wideo oraz warsztaty z wykorzystania metod audiowizualnych w pracy z osobami z niepełnosprawnością dla specjalistów.

W trakcie szkolenia dla specjalistów na stałe pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych uczestnicy uczą się podstaw obsługi sprzętu filmowego – tak aby w przyszłości móc wspierać uczestników w działaniach filmowych oraz zdobywają wiedzę dotyczącą sposobu pracy z wykorzystaniem metod audiowizualnych, z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze specyfiki tej grupy.

Drugim działaniem są warsztaty dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na Targówku. W trakcie warsztatów uczestnicy uczą się m.in:
– obsługi technicznej sprzętu filmowego,
– zasad związanych z realizacją obrazu,
– podstaw związanych z językiem filmu,
– podstaw postprodukcji.

Jak wskazują nasze doświadczenia w pracy z grupami podlegającymi marginalizacji, najskuteczniejszym modelem edukacyjnym jest oparcie o edukację poziomą. Zgodnie z tym, duża przestrzeń w trakcie warsztatów jest pozostawiana uczestnikom. W trakcie kilku lat zaobserwowaliśmy także, że nauka nowych, w pewien sposób odbieranych jako elitarne, umiejętności wpływ na wzrost samooceny i przyczynia się do większej aktywności w innych obszarach życia osób z zaburzeniami psychicznymi. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mają również możliwość pracy
ze swoim wizerunkiem.

Zobacz: FILM W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH (wersja pdf)