Stosujemy i rozwijamy metodę wideo uczestniczące

Participatory video (PV) - metodą tą można pracować z różnymi grupami, bez względu na wiek, stopień sprawności, kompetencji, kapitału ludzkiego i społecznego.

Wideo uczestniczące

To technika z pogranicza filmu, animacji społecznej i badań w działaniu umożliwiająca grupom i społecznościom na stworzenie własnego filmu.

Uczestnicy

Nabywają umiejętności potrzebne do przedstawienia swoich aspiracji, stanowisk, problemów czy swojego hermetycznego świata.

Cele PV

Upodmiotowienie, integracja i wzmocnienie grup oraz nauczenie konstruowania przekazu, który może być zauważony w świecie informacji.

Facylitacja

Rola filmowca sprowadza się do facylitowania, czyli pomagania, a przekaz audiowizualny od początku do końca powstaje w ramach grupy z którą pracuje.

Warsztaty filmowe

Prowadzone są pod kątem uaktywnienia potencjału tkwiącego w grupie, która formułuje zarówno temat, jak i formy przekazu.

Edukacja

Wideo uczestniczące to również sposób na upowszechnianie edukacji kulturalnej i prowadzenie badań.

Materiały

Wideo uczestniczące z młodzieżą i seniorami

PRACUJEMY METODĄ OPOWIEŚCI CYFROWYCH (DIGITAL STORYTELLING)

Digital Storytelling to proces opowiadania historii (ang. storytelling) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podczas warsztatów nadajemy cyfrową formę opowieściom, które są obecne w naszym życiu na każdym kroku. Korzyści z warsztatów:

Rozwijanie kreatywności

Wzmacnianie empatii

Wzmocnienie poczucia sprawczości

Ćwiczenie różnych form ekspresji

Rozwijanie uważności i autorefleksji

Cykl digital storytelling

Integrowanie grupy

Podnoszenie kompetencji cyfrowych

Co nowego?

Posty z Facebooka

Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi Stowarzyszenie Pracownia Filmowa "Cotopaxi" jest z Anną Kulesz

13 wrz. 2021, 13:49

Już jutro kolejne zajęcia filmowe w ramach "Późnych debiutów" grupy twórczyń twórców 60+ prowadzonej przez Łukasza Szewczyka.Do zobaczenia w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie 💁🏼‍♂️Foto-relację z ćwiczeń z kamerą możecie zobaczyć dzięki Kamilowi Matuszczykowi zaangażowanemu jako wolontariusz i facylitator prac uczestniczek i uczestników cyklu "Późne debiuty" od 1️ edycji🤩. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

10 wrz. 2021, 10:15

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów filmowych z grupy Maćka Eichelbergera mają za sobą już działania w terenie przy realizacji wywiadów 📹🎤! Warsztaty odbywają się w siedzibie Partnera tegorocznych "Późnych debiutów" - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie 🍃 🙂. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na Facebooku

Kontakt
  ul. Skaryszewska 6 lok.17
  03-802 Warszawa

  Tel. +48 792 799 550
  E-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl

  KRS: 0000302175
  REGON: 141368601
  NIP: 1132713045

  numer konta: 23 2130 0004 2001 0444 0137 0001 (Volkswagen Bank Polska S.A.)