film/empatia

Termin

2018 rok

 

 

Projekt „film/empatia” nawiązuje do ponad artystycznej funkcji języka filmowego mającego realny wpływ na ludzkie postawy. Wraz z uczestnikami – przedstawicielami różnych, nie raz społecznie oddalanych grup jak osoby z niepełnosprawnością, seniorzy czy osoby z doświadczeniem choroby psychicznej przygotowaliśmy etiudy (bazujące na całkowicie nowych pomysłach, stworzone z połączenia artystycznego doświadczenia, naukowej analizy i oddolnego zaangażowania uczestników), które będą wykorzystywane do pracy z grupami w kontekście wzmacniania empatii. Chcemy wskazać, że bazując na tradycji kina i szeroko rozumianej kultury możemy budować przekazy o rozwijającej sile zarówno w indywidualnym, jak i grupowym wymiarze, a aktywny udział w kulturze może mieć charakter włączający różne społeczności. W projekcie udało nam się połączyć pracę profesjonalistów i amatorów, zaczynając od opracowania scenariusza a następnie w trakcie produkcji etiud.

Drugim etapem projektu będę trzy warsztaty adresowane do mieszkanek i mieszkańców Warszawy (młodzieży, dorosłych oraz seniorek i seniorów). Warsztaty empatii są oparte o nasz autorski program, w którym bazujemy na doświadczeniu pracy odnoszącym się do facylitacji (ułatwiania) komunikacji i współpracy grup. Sięgamy po ustalenia nauki, jednak wykorzystując w procesie uczenia się sztukę. Program zakłada rozwijanie życzliwej wyobraźni, ograniczanie ego i poszukiwanie możliwych rozwiązań, które nie wydają się dostępne na pierwszy rzut oka. W dotychczasowych pracach sięgaliśmy po dzieła kinematografii takich twórców jak M. Leigh, K. Loach czy W. Herzog. Teraz chcemy udowodnić, że bazując na naszym doświadczeniu, profesjonalizmowi zaproszonych współtwórców oraz doświadczeniu uczestników możemy użyć filmu do realizacji określonych celów zarówno kulturalnych jak i rozwojowych.