PÓŹNE DEBIUTY 2021
WEŹ UDZIAŁ W PREMIERZE ONLINE!
Slide 2
AKTYWNI OBYWATELE
SZKOŁA ŻYCZLIWEJ WYOBRAŹNI
następna
wcześniejsza

WIDEO W PROCESIE EDUKACYJNYM

Termin

2018-2021

Strona

Strona projektu: videoineducation.eu (En)
Facebook projektu (En)

Partnerzy

Newsletter

1. NUMER – POBIERZ (pdf)
2. NUMER – POBIERZ (pdf)
3. NUMER – POBIERZ (pdf)
4. NUMER – POBIERZ (pdf)
5. NUMER – POBIERZ (pdf)

Logo - Erasmus+

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

O PROJEKCIE

Projekt „Wideo w procesie edukacyjnym” (Video in education process) to partnerstwo strategiczne finansowane w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest poszerzenie zakresu działań na rzecz kształcenia dorosłych poprzez wprowadzenie działań wykorzystujących różne formy tworzenia wideo, zarówno w zakresie metodologii, jak i ICT. Edukatorzy, którzy opanują nasze techniki,będą mogli dotrzeć do większych i bardziej zróżnicowanych grup ludzi.

W okresie realizacji (2018–2020) przygotujemy raporty dotyczące różnych metod i technik, opracujemy praktyczne przewodniki oparte na pilotażowych działaniach edukacyjnych i stworzymy bezpłatne narzędzia online w celu promowania i udostępniania wyników projektu wśród nauczycieli dorosłych, trenerów, pracownicy socjalni, terapeuci i uczniowie.


Projekt „Proces wideo w edukacji” dotyczy doświadczeń i potrzeb osób zajmujących się edukacją dorosłych i potrzebą dostosowania różnych narzędzi edukacyjnych do pracy z osobami o ograniczonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Rzeczywiście, zastosowanie środków audiowizualnych wzmacnia przesłanie, upraszcza procesy nauczania i uczenia się oraz poprawia umiejętności cyfrowe (zarządzanie sprzętem, komunikacja online itp.).


Partnerstwo projektowe powstało w ramach projektu „Innowacyjna metoda edukacji dorosłych dla przyszłości Europy” (Erasmus +). W tym czasie zauważyliśmy, ile treści audiowizualnych nadaje się do pracy z grupami o niskich kwalifikacjach i niekompetentnymi cyfrowo, tj. grupa wiekowa 60+.

 

AKTUALNOŚCI