Nowatorskie metody edukacji dorosłych dla przyszłości Europy

Termin

2016-2018

Partnerzy

Logo - Erasmus+

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Projekt „Innovative methods of adult education for the future of Europe” realizowany w partnerstwie czterech organizacji z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch powstał z potrzeby reakcji organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych na wyzwania, które stoją przed Unią Europejską w kontekście kryzysu migracyjnego i reakcji społeczeństwa na nią.

Naszym celem jest dzielenie się najlepszymi technikami i metodami pracy z osobami dorosłymi, aby znaleźć rozwiązanie problemu integracji marginalizowanych grup społecznych i kształtowania opinii publicznej żeby otwartość i szacunek dla innych stały się najważniejszymi wartościami.