Szkoła Życzliwej Wyobraźni

Termin

2021 rok

Strona projektu

FACEBOOK – Szkoła Życzliwej Wyobraźni

BLOG – www.zyczliwa-wyobraznia.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG

   

 

Empatia, szczególnie poznawcza, która pozwala na wyobrażenie, zrozumienie i przyjęcie perspektywy innej osoby pomimo nieposiadania tego samego doświadczenia, jest trudną do zmierzenia i określenia umiejętnością, niemniej, w świetle co raz liczniejszych badań, kluczową kompetencją w zrozumieniu i funkcjonowaniu zarówno szerszych zbiorowości, jak i jednostek. Jej brak często objawia się postawami zamknięcia, niechęci, odrzucenia i nieprzyjmowania wartości, celów i działań innych ludzi.

Wydaje się, że aktualna sytuacja społeczna przejawiająca się podziałem społeczeństwa, wzrostem różnych form niechęci, tendencjami antydemokratycznymi i nasilającą się frustracją wynikającą z obostrzeń i konsekwencji społecznej kwarantanny wobec koronawirusa są czerwoną lampką każącą zajrzeć w głąb naszych postaw i wyrobić umiejętności życzliwej wyobraźni, która jest naszym autorskim treningiem empatii. Korzystając z ponad 10 lat doświadczenia pracy z grupami, z różnych metod i technik, podejść psychologicznych, a przede wszystkim odniesień do sztuki chcemy zaopatrzyć przedstawicieli różnych grup (m.in. młodzieży, urzędników, kadrę szeroko rozumianych usług pomocowych) w narzędzie do lepszego rozumienia innych.

Projekt jest pierwszym, całkowicie autorskim treningiem empatii poznawczej jako narzędzia wyobrażenia postaw, motywacji, wartości osób często o sprzecznych czy wręcz wrogich zachowaniach. Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i składa się z warsztatów/szkoły, części badawczej oraz kampanii informacyjnej, w tym bloga na temat Życzliwej Wyobraźni

DZIAŁANIA

Spotkanie online pt. „Życzliwa wyobraźnia – jak rozumieć i rozwijać empatię?”

TERMIN: 27 kwietnia 2021, g. 15-16

LINK: https://zoom.us/j/93434944990

PROGRAM:

1. wystąpienie  dr. hab. Małgorzaty Gambin pt. „Empatia i mentalizacja: czym są i jaki mają wpływ na naszą codzienność?”

2. rozgrzewka życzliwej wyobraźni z trenerem Łukaszem Szewczykiem

3. przedstawienie założeń projektu Szkoła Życzliwej Wyobraźni