Objazdowe Kino Społeczne

Termin

2009

Partnerzy

logo_fio

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

W ramach projektu realizowanego poza Warszawą – Objazdowe Kino Społeczne – oprócz stworzenia etiudy filmowej „Wolontariat – czuję, że żyję”, zrealizowaliśmy serię ośmiu spotkań ze społecznościami lokalnymi w województwie lubuskim.

Organizacja tego przedsięwzięcia była odpowiedzią na alarmujące dane dotyczące zaangażowania wolontariackiego w tym regionie. Wykorzystując przygotowaną wcześniej etiudę filmową, chcieliśmy uświadomić lokalnym środowiskom znaczenie wolontariatu dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wskazywaliśmy na realne korzyści wynikające z tworzenia i podtrzymywania kapitału społecznego, promując takie wartości jak solidarność, szacunek dla innych, wspólnotę czy troskę o dobro wspólne.