PÓŹNE DEBIUTY 2021
WEŹ UDZIAŁ W PREMIERZE ONLINE!
Slide 2
AKTYWNI OBYWATELE
SZKOŁA ŻYCZLIWEJ WYOBRAŹNI
następna
wcześniejsza

Późne debiuty 2021

Termin

2021

 

Publikacja

BEZPIECZNIK – poradnik cyfrowy dla osób 60+ – POBIERZ WERSJĘ PDF

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2021.

To już ósmy raz, gdy najstarsi mieszkańcy i mieszkanki stolicy postanowili sprawdzić się jako filmowcy!

Na tegoroczną edycja projektu organizowanego przez Pracownię Filmową „Cotopaxi” składa się 5 różnych warsztatów audiowizualnych dla osób 60+:

– warsztaty filmowe dla osób zaczynających pracę z kamerą,

– warsztaty filmowe dla osób chcących nauczyć się ich realizacji na telefonach komórkowych,

– dwie grupy dla uczestniczek i uczestników posiadających już doświadczenie filmowe zdobyte w trakcie wcześniejszych edycji i chcących pogłębić swoją wiedzę,

– warsztaty montażowe.

Poza warsztatami zapraszamy do korzystania z porad cyfrowych udzielanych przez nasz zespół.

Jeszcze jednym elementem, nad którym będziemy pracować będzie publikacja – poradnik bezpiecznego korzystania z możliwości jakie daje nam w sieci w tworzeniu, rozpowszechnianiu oraz korzystania z zasobów multimedialnych.     

Dzięki pomocy instruktorów i facylitatorów, uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące tego jak cyfrowo utrwalać rzeczywistość oraz opowiadać o niej w filmowy sposób. Zadaniem zbierającym doświadczenia z pracy na warsztatach będzie zrealizowanie autorskich,  krótkometrażowych filmów. Praca nad filmami będzie opierać się o metodę wideo uczestniczącego, która na zakłada że edukatorzy mają niewielki wpływ na początkowy i ostateczny kształt powstałej produkcji. Ich rola sprowadza się jedynie do facylitacji, czyli pomocy w technicznym procesie organizacji całego przedsięwzięcia. Uczestnicy na podstawie swoich doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas warsztatów, sami decydują o temacie czy gatunku filmowym.

Technika ta jest wykorzystywana jako jedna z metod badań społecznych i animacji kulturowej. Jej głównym adresatem są osoby, które z jakiś względów są pomijane w dyskusji publicznej, a ich zdanie i punkt widzenia nie znajduje miejsca w środkach masowego przekazu.


Projekt „Późne debiuty” jest realizowany przez Pracownię Filmową „Cotopaxi” od 2012 roku. Ma na celu aktywizację osób starszych, integrację między- i wewnątrzpokoleniową, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Cała idea projektu bazuje na wykorzystaniu nowych technologii, co, jak wykazały prowadzone przez nas badania ewaluacyjne i diagnostyczne, jest bardzo istotne dla osób powyżej 60. roku życia.

Wszystkie warsztaty oraz porady udzielane w ramach projektu są bezpłatne.