Późne debiuty na Ursynowie

Termin

2018 rok

 

 

Warszawscy seniorzy znowu chwycili za kamerę.

Dwa krótkometrażowe filmy ich autorstwa zostały zaprezentowane podczas grudniowej premiery w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ulicy Kajakowej 12B.

To już siódmy raz, gdy najstarsi mieszkańcy stolicy postanowili sprawdzić się jako filmowcy. Tegoroczna edycja projektu organizowanego przez Pracownię Filmową „Cotopaxi” ma wymiar lokalny i odbywa się pod hasłem: ”Późne debiuty na Ursynowie”. W warsztatach wzięło udział 12 seniorów z warszawskiego Ursynowa, którzy przez ostatnie miesiące pracowali w dwóch kilkuosobowych zespołach.

Dzięki pomocy instruktorów i facylitatorów, uczestnicy nauczyli się nie tylko cyfrowo utrwalać rzeczywistość, ale również opowiadać o niej w filmowy sposób. Zadaniem każdej z powstałych grup było zrealizowanie krótkometrażowego filmu z wykorzystaniem techniki wideo uczestniczącego. Metoda ta opiera się na założeniu, że organizatorzy mają niewielki wpływ na początkowy i ostateczny kształt powstałej produkcji. Ich rola sprowadza się jedynie do facylitacji, czyli pomocy w technicznym procesie organizacji całego przedsięwzięcia. Uczestnicy na podstawie swoich doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas warsztatów, sami decydują o temacie czy gatunku filmowym.

Technika ta jest wykorzystywana jako jedna z metod badań społecznych i animacji kulturowej. Jej głównym adresatem są osoby, które z jakiś względów są pomijane w dyskusji publicznej, a ich zdanie i punkt widzenia nie znajduje miejsca w środkach masowego przekazu. Nie można przy tym zapomnieć o korzyściach wynikających z możliwości samego uczestnictwa:

Współpraca przy projekcie „Późne debiuty” to dla mnie wielka przyjemność. To okazja do spotkania wielu inspirujących ludzi. Popatrzenia na świat z większym dystansem i dojrzałością. Osoby, które tam spotkałam zarażają energią, zaangażowaniem, pasją i wiedzą. To przez obcowanie z nimi zweryfikowałam swoje poglądy, że nigdy nie jest za późno na odnalezienie się na nowo w społeczeństwie i realizację swoich pasji – przyznaje Katarzyna Gut, facylitatorka działająca w Pracowni Filmowej „Cotopaxi”.


Projekt „Późne debiuty” jest realizowany przez Pracownię Filmową „Cotopaxi” od 2012 roku. Ma na celu aktywizację osób starszych, integrację między- i wewnątrzpokoleniową, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Cała idea projektu bazuje na wykorzystaniu nowych technologii, co, jak wykazały prowadzone przez nas badania ewaluacyjne i diagnostyczne, jest bardzo istotne dla osób powyżej 60. roku życia. Otrzymujemy bardzo dużo zgłoszeń i zapytań dotyczących pracy z nowymi technologiami, w szczególności dot. obsługi kamer oraz aparatów fotograficznych – podsumowuje Łukasz Szewczyk, trener warsztatów.